Posts

Showing posts from January, 2019

Rapport Algemene Rekenkamer UTS 2002: Algemene Rekenkamer Nederlandse Antillen Rapport betreffende het onderzoek naar de Privatisering van U.T.S N.V. en de verlening van concessies voor internationale telefonie.

Image

Conclusies en aanbevelingen: Privatesering Process van SETEL N.V. (SETEL) De aandeel houders van UTS zijn de rechtspersoon de Nederlandse Antillen en het Rechtspersoon het EGC. De betrokkenheid van de aandeelhouders is zowel in de orienterende fase als de vorrbereidende fase onvoldoende geweest. Zo is in de orienterende fase noch tussen de aandeelhouders, noch tussen de overhandige bedrijven, voldoende afstemming geweest over een eventueel integratie and privatisering. In de voorbereidende fase van het privateseringsprocess hebben de aandeelhouders pas ingegrepen nadat het process reeds zes maanden stillag.

Image
Conclusies en aanbevelingen: Privatesering Process van SETEL N.V. (SETEL)

De aandeel houders van UTS zijn de rechtspersoon de Nederlandse Antillen en het Rechtspersoon het EGC.
De betrokkenheid van de aandeelhouders is zowel in de orienterende fase als de vorrbereidende fase onvoldoende geweest. 
Zo is in de orienterende fase noch tussen de aandeelhouders, noch tussen de overhandige bedrijven, voldoende afstemming geweest over een eventueel integratie and privatisering.

In de voorbereidende fase van het privateseringsprocess hebben de aandeelhouders pas ingegrepen nadat het process reeds zes maanden stillag.

De Mededeling aan de kamer tijdens het Privatesering Process van SETEL N.V. (SETEL) gehouden Interviews zijn voor het merendeel dermate summier geweest en/of in tegenspraak met elkaar, dat de Kamer Weinig bruikbare informatie aan kon ontlezen. - De wijze waarop de Notulen van de vergaderingen van de RvM worden opgesteld is summer/ - Het geen in de Staten is besproken is moeilijk toegankeleijk, doordat op de cassettebanden niet wordt vermeldt welke onderwerpen besproken zijn.

Image
De Mededeling aan de kamer tijdens het Privatesering Process van SETEL N.V. (SETEL) gehouden Interviews zijn voor het merendeel dermate summier geweest en/of in tegenspraak
met elkaar, dat de Kamer Weinig bruikbare informatie aan kon ontlezen.

- De wijze waarop de Notulen van de vergaderingen van de RvM worden opgesteld is summer/

- Het geen in de Staten is besproken is moeilijk toegankeleijk, doordat op de cassettebanden niet wordt vermeldt welke onderwerpen besproken zijn.

Rapport Algemene Rekenkamer UTS 2002
http://knipselkrant-curacao.com/wp-content/uploads/2002-12-18-Rapport-KPMG-SETEL-UTS-Antelcom-2002-Algemene-Rekenkamer-highlights.pdf

SETEL, ANTELCOM: UTS: Beperkingen tijdens het onderzoek: De kamer heeft de directies van SETEL, ANTELCOM en UTS herhaardelijk benadered voor alle documenten betreffende het onderhavige privatiseringsProcess van de UTS. Evenals bij eerder uitgevoerde onderzoeken van de Kamer werd ook dit onderzoek in ernstige mate bemoeilijkt door de wijze waarop de informatieverstrekking verliep. De Kamer heeft met name problemen ondervonden om de periode voor aansturing door de Commissie Implemeentatie Privatisering (CIP) en de stichting Implementatie Provatisering (StIP) in kaart te brengen.

Image
SETEL, ANTELCOM: UTS: Beperkingen tijdens het onderzoek:    


De kamer heeft de directies van SETEL, ANTELCOM en UTS herhaardelijk benadered voor alle documenten betreffende het onderhavige privatiseringsProcess van de UTS. Evenals bij eerder uitgevoerde onderzoeken van de Kamer werd ook dit onderzoek in ernstige mate bemoeilijkt door de wijze waarop de informatieverstrekking verliep. De Kamer heeft met name problemen ondervonden om de periode voor aansturing door de Commissie Implemeentatie Privatisering (CIP) en de stichting Implementatie Provatisering (StIP) in kaart te brengen.


Rapport Algemene Rekenkamer UTS 2002

http://knipselkrant-curacao.com/wp-content/uploads/2002-12-18-Rapport-KPMG-SETEL-UTS-Antelcom-2002-Algemene-Rekenkamer-highlights.pdf